معنی و ترجمه کلمه گیاهک دانه به انگلیسی گیاهک دانه یعنی چه

گیاهک دانه

acrospire

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها