معنی و ترجمه کلمه گیاه آب شور یا گیاه شوره زى به انگلیسی گیاه آب شور یا گیاه شوره زى یعنی چه

گیاه آب شور یا گیاه شوره زى

halophyte

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها