معنی و ترجمه کلمه گیاه آفتاب گرا به انگلیسی گیاه آفتاب گرا یعنی چه

گیاه آفتاب گرا

sunflower

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها