معنی و ترجمه کلمه گیاه از خانواده سیکاس به انگلیسی گیاه از خانواده سیکاس یعنی چه

گیاه از خانواده سیکاس

cycas

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها