معنی و ترجمه کلمه گیاه بازدانه به انگلیسی گیاه بازدانه یعنی چه

گیاه بازدانه

gymnosperm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها