معنی و ترجمه کلمه گیاه تخمدار به انگلیسی گیاه تخمدار یعنی چه

گیاه تخمدار

phanerogam

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها