معنی و ترجمه کلمه گیاه تخم دار به انگلیسی گیاه تخم دار یعنی چه

گیاه تخم دار

seed plant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها