معنی و ترجمه کلمه گیاه توتون به انگلیسی گیاه توتون یعنی چه

گیاه توتون

nicotiana

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها