معنی و ترجمه کلمه گیاه تورنسل به انگلیسی گیاه تورنسل یعنی چه

گیاه تورنسل

turnsole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها