معنی و ترجمه کلمه گیاه جمع کردن به انگلیسی گیاه جمع کردن یعنی چه

گیاه جمع کردن

botanize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها