معنی و ترجمه کلمه گیاه حساس به انگلیسی گیاه حساس یعنی چه

گیاه حساس

mimosa
sensitive plant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها