معنی و ترجمه کلمه گیاه خاکى به انگلیسی گیاه خاکى یعنی چه

گیاه خاکى

geophyte

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها