معنی و ترجمه کلمه گیاه خوارى به انگلیسی گیاه خوارى یعنی چه

گیاه خوارى

herbivorous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها