معنی و ترجمه کلمه گیاه خیسانده که هنوز تخمیر نشده به انگلیسی گیاه خیسانده که هنوز تخمیر نشده یعنی چه

گیاه خیسانده که هنوز تخمیر نشده

wort

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها