معنی و ترجمه کلمه گیاه درون روئیده به انگلیسی گیاه درون روئیده یعنی چه

گیاه درون روئیده

endogen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها