معنی و ترجمه کلمه گیاه رطوبت گراى به انگلیسی گیاه رطوبت گراى یعنی چه

گیاه رطوبت گراى

hygrophyte

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها