معنی و ترجمه کلمه گیاه زاد به انگلیسی گیاه زاد یعنی چه

گیاه زاد

phytogenic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها