معنی و ترجمه کلمه گیاه زیست کننده در نواحى خشک و بى آب به انگلیسی گیاه زیست کننده در نواحى خشک و بى آب یعنی چه

گیاه زیست کننده در نواحى خشک و بى آب

xerophyte

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها