معنی و ترجمه کلمه گیاه سنگروى به انگلیسی گیاه سنگروى یعنی چه

گیاه سنگروى

saxifrage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها