معنی و ترجمه کلمه گیاه سنگ زى به انگلیسی گیاه سنگ زى یعنی چه

گیاه سنگ زى

lithophyte

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها