معنی و ترجمه کلمه گیاه قارچى به انگلیسی گیاه قارچى یعنی چه

گیاه قارچى

fungi
fungus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها