معنی و ترجمه کلمه گیاه نهان زاد به انگلیسی گیاه نهان زاد یعنی چه

گیاه نهان زاد

cryptogam

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها