معنی و ترجمه کلمه گیاه نیمروز به انگلیسی گیاه نیمروز یعنی چه

گیاه نیمروز

fig marigold

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها