معنی و ترجمه کلمه گیاه وحشى به انگلیسی گیاه وحشى یعنی چه

گیاه وحشى

wildling

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها