معنی و ترجمه کلمه گیاه وحشى به انگلیسی گیاه وحشى یعنی چه

گیاه وحشى

wildling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها