معنی و ترجمه کلمه گیاه و علق قصیل به انگلیسی گیاه و علق قصیل یعنی چه

گیاه و علق قصیل

pasturage
pasture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها