معنی و ترجمه کلمه گیاه پیوندى بار آوردن به انگلیسی گیاه پیوندى بار آوردن یعنی چه

گیاه پیوندى بار آوردن

hybridize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها