معنی و ترجمه کلمه گیاه پیوندى به انگلیسی گیاه پیوندى یعنی چه

گیاه پیوندى

graft
hybrid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها