معنی و ترجمه کلمه گیاه پیچى یا نیلوفرى به انگلیسی گیاه پیچى یا نیلوفرى یعنی چه

گیاه پیچى یا نیلوفرى

creeper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها