معنی و ترجمه کلمه گیاه یک ساله به انگلیسی گیاه یک ساله یعنی چه

گیاه یک ساله

yearling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها