معنی و ترجمه کلمه گیاه به انگلیسی گیاه یعنی چه

گیاه

greenstuff
herb
herbage
plant
vegetable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها