معنی و ترجمه کلمه گیتار هاوایى به انگلیسی گیتار هاوایى یعنی چه

گیتار هاوایى

steel guitar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها