معنی و ترجمه کلمه گیتار به انگلیسی گیتار یعنی چه

گیتار

cithern
cithren
cittern
gittern
guitar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها