معنی و ترجمه کلمه گیتى شناسى به انگلیسی گیتى شناسى یعنی چه

گیتى شناسى

cosmography

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها