معنی و ترجمه کلمه گیجى به انگلیسی گیجى یعنی چه

گیجى

acedia
amusement
bafflement
befuddlement
bewilderment
confusion
distraction
idleness
idlesse
muddle
quandary
razzle dazzle
sopor
stun
stupefaction
stupor
swimming
wackiness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها