معنی و ترجمه کلمه گیج سازى به انگلیسی گیج سازى یعنی چه

گیج سازى

mystification
stupefaction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها