معنی و ترجمه کلمه گیج شدن به انگلیسی گیج شدن یعنی چه

گیج شدن

dizzy
mammer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها