معنی و ترجمه کلمه گیرایى به انگلیسی گیرایى یعنی چه

گیرایى

charism
charisma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها