معنی و ترجمه کلمه گیرا به انگلیسی گیرا یعنی چه

گیرا

adsorbent
impressive

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها