معنی و ترجمه کلمه گیرنده مال مورد انتقال به انگلیسی گیرنده مال مورد انتقال یعنی چه

گیرنده مال مورد انتقال

alienee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها