معنی و ترجمه کلمه گیرنده ى نامه به انگلیسی گیرنده ى نامه یعنی چه

گیرنده ى نامه

addressee

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها