معنی و ترجمه کلمه گیرنده به انگلیسی گیرنده یعنی چه

گیرنده

catcher
catchy
fetching
getter
grantee
holder
interesting
mesmeric
payee
prehensile
prepossessing
receiver
receptor
recipient
striking
taker
touching

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها