معنی و ترجمه کلمه گیره آهنگرى به انگلیسی گیره آهنگرى یعنی چه

گیره آهنگرى

vise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها