معنی و ترجمه کلمه گیره اى که مته را در ماشین نگه مى دارد به انگلیسی گیره اى که مته را در ماشین نگه مى دارد یعنی چه

گیره اى که مته را در ماشین نگه مى دارد

chuck

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها