معنی و ترجمه کلمه گیره موى سر به انگلیسی گیره موى سر یعنی چه

گیره موى سر

bobby pin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها