معنی و ترجمه کلمه گیره نجارى به انگلیسی گیره نجارى یعنی چه

گیره نجارى

vise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها