معنی و ترجمه کلمه گیره چوبى روى رجه لباس به انگلیسی گیره چوبى روى رجه لباس یعنی چه

گیره چوبى روى رجه لباس

clothes peg

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها