معنی و ترجمه کلمه گیره کاغذ به انگلیسی گیره کاغذ یعنی چه

گیره کاغذ

clip
pin
staple

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها