معنی و ترجمه کلمه گیر آورد به انگلیسی گیر آورد یعنی چه

گیر آورد

caught

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها