معنی و ترجمه کلمه گیر آورد به انگلیسی گیر آورد یعنی چه

گیر آورد

caught


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها