معنی و ترجمه کلمه گیر افتادگى به انگلیسی گیر افتادگى یعنی چه

گیر افتادگى

impaction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها