معنی و ترجمه کلمه گیر کردن نوار به انگلیسی گیر کردن نوار یعنی چه

گیر کردن نوار

tape jam

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها